Đơn giá thi công xây dựng

Đơn giá thi công xây dựng

ĐƠN GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ VÀ NHÂN CÔNG HOÀN THIỆN

(Áp dụng từ tháng 09/06/2017)

Đơn giá phần thô theo Qui Trình Thi Công Chuẩn của Thọ Quang Phát

Nhà phố liên kế: từ 3.200.000đ/m2

Biệt thự, văn phòng: từ: 3.500.000đ/m2

Tính trên diện tích Xây Dựng theo Hệ số

null

GHI CHÚ

 • Đơn giá thi công có thể thay đổi tùy theo các yếu tố như diện tích xây dựng, qui mô xây dựng và mật độ xây dựng của từng công trình, vui lòng (click) LIÊN HỆ để được tư vấn cụ thể.
 • Đơn giá thi công áp dụng cho Qui Trình Thi Công Chuẩn của Thọ Quang Phát, đã bao gồm chi phí giám sát và quản lý công trình, chi phí pháp lý của quá trình thi công, tất cả các khoản bảo hiểm của nhà thầu và bên thứ ba. Đơn giá được tính trên các loại vật tư theo danh mục dưới đây và chỉ tính cho công trình có điều kiện thi công bình thường, trong trường hợp công trình thi công trong hẻm, hoặc trong khu vực chợ, công ty sẽ áp dụng hệ số điều kiện thi công bất lợi.
 • Đơn giá không bao gồm phần gia cố nền móng bằng cọc bê tông, cọc nhồi hoặc cừ tràm, gia cố vách tầng hầm, giàn giáo bao che toàn công trình, chi phí khảo sát địa chất, trắc địa đối với công trình cao tầng, chi phí lắp đặt đồng hồ cấp điện, cấp nước mới.

HẠNG MỤC THI CÔNG

null

Hạng mục Nhà Thầu cung cấp cả Nhân công và Vật Tư

 • Đào móng, xử lý nền, thi công cốt pha, cốt thép, đổ bê tông móng từ đầu cọc ép/ cọc khoan nhồi trở lên.
 • Xây công trình ngầm như: bể tự hoại, bể nước ngầm, hố ga bằng gạch thẻ.
 • Thi công cốt pha, cốt thép, đổ bê tông bằng máy trộn tại chỗ hoặc bê tông thương phẩm hệ thống đà giằng, đà kiềng, dầm, cột, sàn… tất cả các tầng, sân thượng và mái. Lợp mái ngói (nếu có).
 • Xây và tô trát đúng tiêu chuẩn tất cả các tường bao che, tường ngăn phòng, hộp gen kỹ thuật bằng gạch ống.
 • Thi công cốt pha, cốt thép, đổ bê tông bản cầu thang theo thiết kế và xây bậc thang bằng gạch thẻ.
 • Thi công lắp đặt hệ thống ống luồn hộp đấu nối cho dây điện, dây điện thoại, dây internet, cáp truyền hình âm tường (Không bao gồm mạng Lan cho văn phòng, hệ thống chống sét, hệ thống ống đồng cho máy lạnh, hệ thống điện 03 pha).
 • Thi công lắp đặt hệ thống cấp thoát nước âm tường (Không bao gồm máy năng lượng mặt trời).
 • Thi công chống thấm sê nô, WC, sân thượng…

Vật tư sử dụng trong phần thô

 • (Cty sử dụng bê tông thương phẩm hoặc bê tông trộn tại chỗ tùy theo điều kiện thi công)
 • Thép: Việt Nhật
 • Cát, đá sạch theo tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.
 • Gạch xây: Gạch Tuynen Bình Dương 8x18cm
 • Xi măng: Holcim cho công tác bê tông, Hà Tiên cho công tác xây tô.
 • Dây điện: Cadivi, Taya hoặc tương đương.
 • Dây antena, điện thoại, ADSL: Sino hoặc tương đương.
 • Ống cứng, ống ruột gà, hộp nối, đế âm: Sino hoặc tương đương.
 • Ống cấp nước lạnh, nước nóng: Bình Minh (PPR)
 • Ống thoát nước: Bình Minh (PVC)
 • Chống thấm:  chuẩn theo qui trình Silka (hoặc Flinkote)
null

Hạng mục Nhà Thầu chỉ cung cấp Nhân Công

 • Ốp lát gạch nền và tường (bề mặt sàn các tầng và nhà vệ sinh).
 • Ốp gạch, đá trang trí, không bao gồm đá granite, mable.
 • Thi công sơn nước (trét xả mattit, sơn lót và hoàn thiện).
 • Lắp đặt thiết bị vệ sinh (lavabo, bồn cầu và các phụ kiện).
 • Lắp đặt hệ thống điện và chiếu sáng (ổ cắm, công tắc, bóng đèn).
 • Vệ sinh công trình trước khi bàn giao.
null

Hệ số xây dựng bất lợi

 • Trên 350m2 có điều kiện thi công tốt: +0%
 • Trên 350m2 trong hẻm nhỏ, trong chợ / dưới 300m2: Khảo sát cụ thể
null

Cách tính hệ số xây dựng tham khảo

a.  Hệ số móng:

Móng cọc có đổ BT sàn trệt: 50%

Móng Băng, Móng Bè không đổ bê tông nền trệt:  50%

Móng Băng, Móng Bè có đổ bê tông nền trệt:  65%

b.  Tầng Hầm: (tính riêng với phần móng)

Sâu dưới 1.5m tính 135%

Sâu trên 1.5m tính 150%

Sâu trên 2m tính 180%

c.  Ô thông tầng:Dưới 4m2 tính như sàn bình thường / Trên 4m2 tính 70%

d.  Ban công: 70% ban công kín và 50% ban công hở

e.  Mái Bê Tông dán ngói (bao gồm vì kèo chuyên dụng và mái ngói):

85% diện tích phẳng + hệ số nghiêng (thường là 30%)

f.   Mái Ngói với vì kèo chuyên dụng + ngói:60% + hệ số nghiêng

g.  Sân Vườn:

Dưới 40m2 có đổ bê tông nền, có tường rào: 70%

Trên 40m2 không đổ bê tông nền, có tường rào: 50%

Ghi Chú: Hệ số khác:

Nhà có thang máy: 5% diện tích toàn nhà

Nhà cao tầng, từ tầng 4 (không tính trệt) tính thêm +7%/sàn, từ tầng 7 tính 12%/sàn

Nhà có mật độ xây dựng cao, nhiều WC, khách sạn: tính thêm +15%/sàn

[:en]

Unit price of construction

Unit price of construction

PRICE PERFORMANCE OF THOUGHTS AND HUMAN RESOURCES

(Applied since 09/06/2017)

Raw price unit price according to the standard procedure of Tho Quang Phat

Townhouse: from 3.200.000d / m2

Villa, office: from: 3.500.000d / m2

Calculated on the area of ​​construction according to the coefficient

null

NOTE

 • Construction cost may vary depending on factors such as construction area, construction scale and construction density of each building, please contact us for specific advice.
 • The construction cost applied for the construction of Tho Quang Phat Standard, including the cost of site supervision and management, the legal costs of the construction process, all the contractor’s insurance and third-party. The price is calculated on the materials listed in the list below and only for works with normal construction conditions, in the case of construction works in the alley, or in the market area, the company will apply the system. number of adverse construction conditions.
 • The price does not include reinforced concrete foundation, piles or piles, reinforced walls of the basement, scaffolds cover the whole project, geological survey costs for high-rise buildings. , cost of installing electricity meter, new water supply.

CONSTRUCTION ITEMS

null

The Home Packages of the Job Packages of the People and Physics

 • Foundation excavation, foundation treatment, reinforcement, reinforced concrete, foundation pile from pressed pile / bored pile up.
 • To build underground works such as: septic tanks, underground water tanks and mud pits. Construction of reinforced concrete, reinforced concrete pouring on the spot or commercial concrete system of pulling, beams, beams, columns, floors … all floors, roof and roof. Roof tile (if any).
 • Build and standardize all the wall coverings, the walls of the room, the technical box of brick. Construction of reinforcement phase, reinforced concrete pouring stairs according to the design and construction of stairs by brick.
 • Installation and installation of conduit box for connecting wires for wires, telephone wires, internet cables, video cable (Not include LAN for office, lightning protection systems, copper pipes for air conditioning, 03 phase electric system).
 • Installation and installation of sound water drainage system (excluding solar power). Construction of waterproofing, WC, terrace …

Supplies used in the raw

 • (Use commercial concrete or concrete mixed on site depending on construction conditions)

 • Steel: Vietnamese Japanese Sand, stone in accordance with construction standards in Vietnam.

 • Building brick: Tuyen Binh Duong brick 8x18cm

 • Cement: Holcim for concrete, Ha Tien for construction work

 • Wires: Cadivi, Taya or equivalent. Antenna wire, telephone, ADSL: Sino or equivalent.

 • Hose, chicken coil, junction box, solenoid: Sino or equivalent. Hot and cold water supply: Binh Minh (PPR)

 • Water drainage: Binh Minh (PVC) Waterproofing: Silka (or Flinkote)

null

Contractor category only provides Workers

 • Tiling and flooring (floor surfaces and toilets).

 • Bricklaying, decorative stone, not including granite, mable.

 • Waterproofing (mattit, primer and finishing).

 • Installation of sanitary ware (lavabo, toilet bowl and accessories).

 • Installation of electrical and lighting systems (sockets, switches, light bulbs).

 • Hygienic works before handover.

null

Build any system

 • Over 350m2 with good conditions of construction: + 0%
 • Over 350m2 in the alley, in the market / under 300m2: Specific survey
null

Calculating the reference construction coefficient

a. Foundation:

Piling foundation BT floor: 50% Foundation, foundation not poured concrete ground: 50% Foundation basement is poured concrete ground: 65%

b. Basement:

(calculated separately for foundation) The depth of 1.5m is 135% The depth of 1.5m is 150% The depth of 2m is 180%

c. Floors:

less than 4m2 as normal floor / over 4m2, 70%

d. Balcony:

70% closed balcony and 50% open balcony

e. Roof tiles (including special roof and tile roof):

85% flat area + inclination coefficient (usually 30%)

f. Tile roof with dedicated roof + tile: 60% + tilt coefficient

g. Garden:

Less than 40m2 with concrete poured, fence walls: 70% Over 40m2 without concrete, with fence walls: 50% Note: Other factors: The house has an elevator: 5% of the whole area High-rise buildings, from the 4th floor (excluding ground floor) + 7% / floor, from the 7th floor 12% / floor High density building, many WC, hotel: + 15% extra / fl

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ BẠN. CHỈ CẦN LIÊN HỆ, CHÚNG TÔI SẴN SÀNG ĐỂ TƯ VẤN BẠN


  ĐẶT LỊCH THIẾT KẾ
  Đóng