[:vi]

Tại sao nên Thọ Quang Phát

Tại sao chọn Thọ Quang Phát

null

Tại sao chọn Thọ Quang Phát

Công ty Cổ phần Xây Dựng & Nội Thất Thọ Quang Phát được thành lập và phát triển vượt bậc từ năm 2013 đến nay vì được xây dựng trên mô hình dịch vụ khép kín và trọn gói trong lĩnh vực thiết kế, thi công và nội thất nhằm tối ưu hóa lợi ích cho khách hàng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng.

Với tiêu chí chuyên nghiệp trong công việc, tận tâm trong dịch vụ và chu đáo khi hậu mãi. Thọ Quang Phát luôn là công ty thiết kế và nhà thầu chính được tín nhiệm hiện nay. Công ty đã thiết kế và thi công tất cả các hạng mục của hơn 500 công trình các loại như Biệt thự, Khách sạn, Nhà phố…

Công ty luôn lớn mạnh trong niềm tin của khách hàng để hoàn thành công trình với cam kết lấy chất lượng và uy tín làm mục tiêu hoạt động.

QUI TRÌNH THI CÔNG RIÊNG BIỆT CỦA THỌ QUANG PHÁT

Qui Trình Kỹ Thuật Thi Công Đặc Biệt 207 của Thọ Quang Phát luôn có những cải tiến, các công đoạn thi công kỹ thuật cao với vật tư – kỹ thuật chuyên dụng, nhằm bảo đảm Chất Lượng và Tuổi Thọ Công Trình.

Thọ Quang Phát tự tin cam kết bảo hành Phần Thô Công Trình, bao gồm các lỗi kỹ thuật thường gặp như Nghiêng, Lún, Nứt, đặc biệt là Thấm… đến 05 năm.

null

Công tác Cốt Pha - Bê Tông:

 • Sử dụng tường gạch xây làm cốt pha cho móng, đà kiềng, đà giằng, bảo đảm kết cấu ngầm của công trình
 • Sử dụng cốt pha mới hoàn toàn cho cột, đà… các sàn trên
 • Sử dụng biện pháp chống cốt pha theo tiêu chuẩn cao tầng
 • Sử dụng Bê Tông Thương Phẩm, đúng mác thiết kế, trộn sẵn ở nhà máy và đổ bằng bơm chuyên dụng (trừ những công trình xe Bê Tông không thể vào)
 • Luôn khuyến khích khách hàng đổ Bê Tông toàn bộ sàn Trệt, Sân trước
 • Luôn đổ Bê Tông đà các đầu cửa đi, cửa sổ, đà giằng tường ban công, sân thượng, đà giằng tường ngang đối với  tường cao trên 4m, và các cột kẹp ban công… bảo đảm công trình vững chắc, không sợ bị nứt về sau
 • Luôn đổ bể tông toàn bộ Bể Phốt (hầm phân), bể chứa bồn nước ngầm… tránh mọi sự cố về sau
null

Công tác Xây tô - Chống nứt:

 • Sử dụng gạch xây nhà máy sản xuất theo công nghệ Tuynel, kích thước 8×18, tuyệt đối không sử dụng gạch tổ hợp, gạch lò…
 • Sử dụng cát sạch cho xây tô
 • Vữa Xây Tô trộn bằng máy trộn lồng nghiêng, đúng tỉ lệ mác, không trộn tay
 • Luôn có thép neo Cột – Tường chống nứt
 • Đóng lưới thép liên kết toàn bộ phần tường giao với đà, cột, cầu thang, tường đầu cửa sổ, cửa đi, phần tường đi ống nước, điện, máy lạnh…. trước khi tô, để chống nứt, chống xé về sau
null

Công Tác Thi Công Điện – Nước:

 • Sử dụng toàn bộ ống cấp nước là Ống PPR chịu nhiệt (High Molecular weight Polypropylene Random Copolymers) thi công nối thương phương pháp hàn nhiệt
 • Sử dụng luồn dây điện âm tường, âm sàn là ống cứng,  ống ruột gà chỉ sử dụng để thả dây trên trần thạch cao
 • Thi Công điện theo phương pháp chia đường dây theo mục đích sử dụng, có CP tự ngắt ở từng tầng riêng biệt, tránh mọi rủi ro chập, cháy, nổ
 • Biện pháp Thi Công Điện – Nước theo tiêu chuẩn nhà cao tầng, thử áp toàn bộ hệ thống trước khi đưa vào sử dụng
null

Công Tác Thi Công Chống Thấm:

 • Sử dụng phụ gia chống thấm Silka hoặc Flinkote, thi công đúng qui trình chuẩn của hãng, bảo hành chống thấm lên đến 5 năm
 • Chống thấm toàn bộ sàn Vệ Sinh, Ban Công, Sê Nô, Sân Thượng, Mái… thi công đúng qui trình chuẩn của hãng, bảo hành chống thấm lên đến 5 năm
null

Công Tác An Toàn Lao Động:

 • Thọ Quang Phát có qui trình Thi Công An Toàn Lao Động theo tiêu chuẩn thi công nhà cao tầng. Công nhân được tập huấn về ATLĐ và sử dụng các thiết bị bảo hộ khi thi công, bảo đảm ATLĐ.
 • Thiết lập hệ thống Bao Che Chắn Công Trình toàn bộ , thực hiện việc đấu nối điện thi công đặc biệt theo qui trình nước ngoài, không làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận.
 • Mua Bảo hiểm cho Công Nhân, Công Trình và cho bên Thứ Ba
[:en]

why choose us

why choose us

null

Why Choose Us

Tho Quang Phat Construction & Interior Joint Stock Company was established and developed from 2013 to now because it is built on a closed and integrated service model in the field of design, construction and interior. to optimize the benefits for customers in the field of civil engineering.

With the professional criteria in the work, dedicated in service and thoughtful after-sales. Tho Quang Phat has always been a trusted designer and contractor. The company has designed and executed all items of more than 500 projects such as Villas, Hotels, Townhouses …

The company always grows in trust of customers to complete the works with commitment to quality and prestige as the target.

SPECIAL EXERCISES OF THO QUANG PHAT

Tho Quang Phat always has improvements, high-tech construction works with specialized materials and techniques, to ensure the quality and longevity of the project.

Tho Quang Phat confidently undertakes warranty for the Rough part, including common technical errors such as Tilting, Sinking, Cracking, especially Permeability … to 05 years.

null

Concrete work

 • Using brick walls to build the foundation for the foundation, the momentum to brace, the momentum to brace, ensuring the underground structure of the project.
 • Use the new phase completely for columns, momentum … the upper floor.
 • Use anti-leveling measures in accordance with high standards
 • Use commercial concrete, properly designed, ready in the factory and poured with specialized pumps (except for concrete works can not enter).
 • Always encourage customers to poured Concrete all floors, Front yard
 • The windows of the balcony, the terrace, the momentum of the horizontal walls against the walls above 4m, and the columns of the balcony … to ensure the work firmly, not afraid of being cracking later
 • Always empty the whole tank of septic tank, underground tank … avoid any further problems
null

Construction work - Cracking:

 • Using bricks to build factories with the technology of Tuynel, size 8×18, absolutely do not use brick combination, brick kiln …

 • Use clean sand for building
 • Constructed mortar mixer with tilting mixer, the correct rate, do not mix hands
 • Always have steel anchor Column – Wall against cracking
 • Close the steel mesh linking the entire wall intersection with the momentum, columns, stairs, window head walls, doors, wall plumbing, electricity, air conditioning …. Before painting, to prevent cracking, tear later
null

Water - Electricity Works:

 • Using the whole pipe is High Molecular Weight Polypropylene Random Copolymers (PPR).
 • Use of sound conduit wall, floor sound is hard tube, chicken intestinal tube used only to drop the rope on the plaster ceiling.
 • Constructing electricity according to the method of dividing the lines according to their use purposes, having CP break off on each floor separately, avoiding all risks of short-circuiting, fire and explosion.
 • Construction method of electricity – water according to the standard of high buildings, test the whole system before putting into use
null

Waterproofing Works:

 • Use Silka or Flinkote waterproofing admixture, according to the company’s standard procedure, waterproof warranty up to 5 years.
 • Waterproofing, Balcony, Snooze, Terrace, Roof … construction standards, the waterproof warranty up to 5 years.
null

Work Safety:

 • Tho Quang Phat has the process of construction safety according to construction standards of high buildings. Workers are trained on occupational safety and use of safety equipment during construction and occupational safety.
 • Set up the whole system of construction works, perform the connection of special construction electricity according to foreign procedures, without affecting the neighboring works.
 • Insurance for Workers, Works and for Third Parties
[:]

CHÚNG TÔI Ở ĐÂY ĐỂ HỖ TRỢ BẠN. CHỈ CẦN LIÊN HỆ, CHÚNG TÔI SẴN SÀNG ĐỂ TƯ VẤN BẠN


  ĐẶT LỊCH THIẾT KẾ
  Đóng